שאלות ותשובות

כאן יופיעו שאלות שמגיאות אל הרב

  • סגולה למצוא זיווג היא ללמוד 2 הלכות בכל יום, ולקרוא תהילים פרק ק. ובעזרת השם תראו ישועות!​

תמיד להיות בשמחה, להקפיד במעשר, ולקרוא פרשת המן

לערבב בשר עוף עם בקר מותר.
האיסור לערבובב חל רק בדגים.